Gjelder dette en søknad? Se "En kollega får ikke tilgang til en søknad"

Tilgangsstyring i Poption

I Poption har kollegaer med brukerrollen "Administrator" tilgang til alle kandidater, mens rollen "Rekrutterer" gir tilgang til alle kandidater bortsett fra de som er markert som "Ansatt".

For andre kollegaer, kan de få tilgang til kandidater gjennom team-medlemsskap:

  • "Ansettelsesteam" for utlysninger

  • "Arrangement-team" for interesseskjemaer

Dersom en kollega ikke får tilgang til en kandidat, kan du sjekke følgende:

Er kollegaen lagt til i et ansettelses- eller arrangement-team for utlysningen eller interesseskjemaet der kandidaten har søkt/registrert seg?

Om ikke, kan du legge til kollegaen i teamet ved å redigere utlysningen/interesseskjemaet.

Er kandidaten markert som "Ansatt"?

I så fall er det kun administratorer som har tilgang til kandidaten.

Da kan du enten:

  • Gi kollegaen brukerrollen "Administrator":

  • Endre kandidatgruppen til kandidaten:

    • Fra "Kandidater"-siden, velg "Ansatt" som filter (standard er "Aktive kandidater")

    • Finn kandidaten og åpne profilen

    • Klikk på "Sett kandidatgruppe" og velg en annen gruppe enn "Ansatt"

Fant du svaret?