I Poption er det ikke mulig å manuelt legge til en søknad til en stilling.

Du kan derimot opprette en egen søknadslink som du sender til kandidater per e-post. På den måten kan kandidaten søke som normalt, selv om søknadsfristen har passert.

For å opprette en søknadslink, gjør du følgende:

  1. Endre status på stillingen til "Ikke oppført"

  2. Trykk på de tre prikkene helt til høyre på stillingen i listen og velg "Rediger"

  3. Under "Søknadsfrist" trykker du på "Legg til søknadsfrist" og skriver inn ønsket dato (eventuelt la den stå tom) og navn på fristen, f.eks. "Extended"

  4. Trykk på knappen "Lagre utlysning"

  5. Linken ligger nå under "Link til utlysning"

  6. Kopier linken og send den til kandidaten

Når kandidaten har søkt, kan du igjen sette status på stillingen til "Stengt".


Dersom kandidaten kun har glemt å legge ved dokumentasjon, kan du sende kandidaten følgende guide: http://help.poption.com/nb/articles/5676185-hvordan-legger-jeg-til-vedlegg-til-en-innsendt-soknad

Fant du svaret?