🇳🇴 Norsk

For å slette en innsendt søknad gjør du følgende:

 1. Logg inn med Poption-brukeren din via https://www.poption.com/user

 2. Gå til "Stillinger" fra toppmenyen

 3. Trykk på "Søkt på"-fanen for å se tidligere innsendte søknader

 4. Klikk deg inn på søknaden du ønsker å slette

Fra denne siden kan du scrolle ned til "Slette søknad?"-seksjonen. Her vil du ha to alternativer avhengig av status på stillingen du har søkt på:

 • Dersom søknadsfristen ikke er over, vil du kunne slette søknaden med "Slett søknad"-knappen.

 • Dersom søknadsfristen er over, må du kontakte bedriftens kontaktperson og be de slette søknaden for deg.

🇺🇸 English

To delete a submitted application, do the following:

 1. Log in with your Poption user via https://www.poption.com/user

 2. Go to "Positions" from the top menu

 3. Click on the "Applied for" tab to see previously submitted applications

 4. Click "Show application" on the posting you want to delete the application from

From this page you can scroll down to the "Delete application?" section. Here you will have two options depending on the status of the position you have applied for:

 • If the application deadline is not over, you will be able to delete the application with the "Delete application" button.

 • If the application deadline is over, you must contact the company's contact person and ask them to delete the application for you.

Fant du svaret?