🇳🇴 Norsk

 1. Logg inn i Poption

 2. Klikk på min "Min profil" fra menyen

 3. I boksen "Informasjon", trykk "Rediger"

 4. Skriv inn den nye e-posten din i feltet "E-post"

 5. Sjekk innboksen til den nye e-posten for en verifikasjons-mail

 6. Trykk "Bekreft e-postadresse" i mailen du mottok

 7. Din e-post er nå endret

🇺🇸 English

 1. Log in to Poption

 2. Go to "My profile" from the menu

 3. In the "Information" card, press "Edit"

 4. Enter your new email in the "Email" field

 5. Check your new email inbox for a verification email.

 6. Press "Confirm email address" in the email you received

 7. Your email has now been changed

Fant du svaret?