🇳🇴 Norsk

Her har du to muligheter:

  1. Dersom du har glemt å legge til vedlegg/dokumentasjon, kan du legge til nye PDF-filer til søknaden. Se hvordan du gjør det her: http://help.poption.com/nb/articles/5676185-hvordan-legger-jeg-til-vedlegg-til-en-innsendt-soknad

  2. Dersom du ønsker å redigere søknaden før søknadsfristen er over, kan du først slette den og deretter søke på nytt. Se hvordan du gjør det her: http://help.poption.com/nb/articles/5753517-hvordan-sletter-jeg-en-innsendt-soknad

For andre spørsmål, kan du ta kontakt med bedriftens kontaktperson som er listet opp nederst i den aktuelle utlysningen.

🇺🇸 English

Here you have two options:

  1. If you forgot to add attachments / documents, you can add new PDF files to the application. See how to do it here: http://help.poption.com/nb/articles/5676185-hvordan-legger-jeg-til-vedlegg-til-en-innsendt-soknad

  2. If you want to edit the application before the application deadline is over, you can first delete the application and then apply again. See how to do it here: http://help.poption.com/nb/articles/5753517-hvordan-sletter-jeg-en-innsendt-soknad

For other questions, you can contact the company's contact person listed at the bottom of the job posting description.

Fant du svaret?