🇳🇴 Norsk

 1. Logg inn i "Poption"

 2. Trykk "Mine koblinger"

 3. For den aktuelle bedriften, trykk de tre prikkene lengst til høyre

 4. Trykk "Se samtykkedetaljer"

  1. Trykk "Trekk tilbake samtykke" for å fjerne tilgangen

  2. Trykk "Forny samtykke" for å forlenge tilgangen

🇺🇸 English

 • Log in to "Poption"

 • Click "My connections"

 • For the company you wish to update, tap the three dots on the far right

 • Click "Show consent details"

  • Press "Withdraw consent" to remove their access

  • Press "Renew Consent" to extend their access

Fant du svaret?