Relevant for

Stillingsansvarlige

Tilgjengelig i

Poption Hire (tidl. Poption Complete)

Denne artikkelen forklarer hvordan man kan:

 1. Fordele og holde oversikt over hvilke ansatte som skal vurdere søknader

 2. Gi en ansatt tilgang til noen, men ikke alle søknader til en stilling

Leter du etter mer informasjon om hvilken tilgang de forskjellige brukerrettighetene gir, finner du dette her.


Hvordan tildeler jeg en søknad til en ansatt? 🤷

En av funksjonene i screening-modulen i Poption er å tildele en søknad til en ansatt. Det å tildele søknader til en ansatt kan enten gjøres som en bulk-handling, eller enkeltvis.

Bulk-handling

 1. Markerer de kandidatene det gjelder fra listen over søknader

 2. Klikk på knappen "Tildel til ansatt"

 3. Velg den ansatte som skal bli tildelt søknadene

Enkelthandling

 1. Åpne en søknad fra listen

 2. Klikk på knappen med ikonet av en person og et pluss-tegn

 3. Velg den ansatte som skal bli tildelt søknaden


Hva skjer i det jeg tildeler en søknad til en ansatt? 🤔

I praksis skjer det da fire ting:

 1. Den ansatte vil få tilgang til å se søknaden hen er tildelt, om den ansatte ikke har dette fra før*

 2. Den ansatte vil få tilgang til å se stillingen det gjelder, om den ansatte ikke har dette fra før*

 3. Den ansatte vil få en notifikasjon om at hen er tildelt søknaden

 4. I listen over søknader vil et lite bilde av den ansatte vises sammen med søknaden

* Gjennom å være en del av ansettelsesteamet, eller ha brukerrolle som administrator eller rekrutterer - vil den ansatte uansett se stillingen, og alle søknadene


Hvordan finner ansatte søknader jeg har tildelt dem? 🙋

Ansatte kan bruke filteret "Tildelt" for å vise kun de søknadene de er tildelt.


Nyttige tips 🎉

Hold oversikt over hvilke kandidater som en ansatt har vurdert

Hvis en ansatt gir en vurdering på søknader som hen er tildelt, vil det dukke opp et lite ✓-merke over bildet av den ansatte, i listen over søknader.

Filtrer ut kandidater som ikke har fått vurdering

Ved å kombinere filteret "Tildelt" og "Vurdering" kan ansatte enkelt finne søknader som de har ansvaret for å vurdere, men som ikke enda har fått en vurdering.Fant du svaret?