Med Poption kan dere enkelt gi tilgang til ansatte fra eksterne rekrutteringsbyråer, og la de source kandidater direkte inn i Poption.

I denne artikkelen går vi gjennom følgende steg:

 • Invitere rekrutteringsbyrået til Poption

 • Opprette utlysning for kandidatregistrering

 • Sende registreringsskjema til aktuelle kandidater

 • Innleggelse av notater på registrerte kandidater

 • Source registrerte kandidater til eksisterende stillinger

Invitere rekrutteringsbyrået til Poption

 1. Gå inn på "Bedriftsinnstillinger" ved å klikke på bildet ditt fra hovedmenyen, velg "Ansatte" og klikk på "Inviter ansatt"-knappen.

 2. Fyll ut navn og epost til rekrutteringsbyrået. Et rekrutteringsbyrå kan ha en felles konto (der fornavn og etternavn utgjør firmanavnet), eller en konto til hver involverte ansatt.

 3. Sett “Rolle” til “Bruker”. Brukeren vil da kun få tilgang til kandidater som blir registrert gjennom registreringsskjemaet til det valgte rekrutteringsbyrået.

 4. Trykk “Send invitasjon” for å sende en invitasjonslink til den valgte mail-adressen.

Opprette utlysning for kandidatregistrering

Gå inn på "Stillinger" fra hovedmenyen, og trykk på "Ny stillingsannonse"-knappen.

1. Utlysningsdetaljer

Velg ønsket navn på utlysningen, f.eks. “Registration” eller navnet på rekrutteringsbyrået for å skille mellom ulike utlysninger. Sett stillingstype til “Annet” og sett kontaktperson til brukeren fra rekrutteringsbyrået.

2. Screening-pipeline

Definér stegene dere ønsker å bruke for å organisere registrerte kandidater. Et oppsett kan f.eks. være følgende steg:

 • Screening (type steg: "Screening", vurderingsskjema: "Standard")

 • Sourcet videre (type steg: "Annet", vurderingsskjema: ingen)

3. Ansettelsesteam

Legg til brukeren(e) til rekrutteringsbyrået i ansettelsesteamet. De trenger ikke å ha akseptert invitasjonen til Poption for å bli lagt til i teamet. Dere kan også invitere flere ansatte fra rekrutteringsbyrået direkte ved å skrive inn e-posten deres i feltet.

4. Utlysningstekst

Velg ønsket beskrivelse, f.eks. “Register as a candidate with Company”

5. Søknadsskjema

Velg hvilke felt som skal være påkrevd for kandidatene å fylle ut. Dere kan f.eks. ta med "Utdanning og akademiske resultater", men sette det som ikke påkrevd.

6. Bekreftelses-e-post

Definer bekreftelses-e-posten som blir sendt til kandidaten etter at registreringen er fullført. Dere kan benytte placeholders for å personalisere e-posten.

7. Utlysningsstatus

Sett utlysningsstatus som “Ikke oppført”. Skjemaet vil da kun være synlig for kandidater som får tilsendt linken.

8. Lagre utlysningen

Lagre utlysningen ved å trykke på “Opprett utlysning”-knappen.

Sende registreringsskjema til aktuelle kandidater

Rekrutteringsbyrået vil kunne sende aktuelle kandidater linken som ligger under “Link til annonse”.

Tips: For å linke direkte til søknadsskjemaet kan /apply legges på bakerst i linken.

Innleggelse av notater på registrerte kandidater

En innlogget bruker fra rekrutteringsbyrået trykker seg inn på det aktuelle registreringsskjemaet som finnes under “Stillinger” på hovedmenyen.

 1. Trykk på “Gå til screening”-knappen.

 2. Trykk på navnet til aktuell kandidat for å åpne profilen deres

 3. Skriv ønsket notat nederst, og trykk “Publiser” for å lagre notatet.

Notatet vil være synlig for alle ansatte i bedriften som har tilgang til å se kandidaten.

Source registrerte kandidater til eksisterende stillinger

Gå inn på "Kandidater" fra hovedmenyen, trykk på "Kilde"-filteret, og velg det aktuelle registreringsskjemaet for å kun vise kandidater registrert med registreringsskjemaet.

Huk av kandidaten(e) dere ønsker å source til en eksisterende stilling, klikk på "Source til utlysning"-knappen, og velg ønsket stilling.

Kandidaten vil da bli sendt til “Screening”-steget i den valgte stillingen, og kan behandles som en normalt innsendt søknad videre i prosessen.


For ytterlige spørsmål, kan du skrive til oss på support@poption.com.

Fant du svaret?