I Poption kan man behandle kandidater som kommer inn i systemet med å markere de med en ønsket tag eller status, kommentere notater man har gjort seg og filtrere kandidatene ut i fra bl. a. skole, eksamineringsår eller karaktersnitt. Dette kan foregå i Kandidatlisten og i Screening. 

Markering og filtrering i kandidatbasen

1. Klikk deg inn på Kandidater øverst til høyre. Du finner da oversikten over alle kandidater har delt profil med deres bedrift. 


2. Klikk på en aktuell kandidat du ønsker å se nærmere på. 

3. Dersom du ønsker å kategorisere kandidaten klikk på “Ikke vurdert” i høyre hjørne. Velg deretter om du vil Stjernemarkere (dersom hun/han/hen utmerker seg), Følg opp eller Arkivere (kandidaten er ikke aktuell per nå, og vil forsvinne fra Aktive kandidater).
NB! Arkiverte kandidater er ikke slettet, og kan hentes frem igjen dersom man trykker "vis alle kandidater" i kandidatlisten. 


4. Legg til egendefinerte Tags som du kan filtrere på i kandidatlisten. Klikk på “Legg til tag” og skriv inn ønsket tag. Bruk enten eksisterende tags, eller legg til en ny. Eksempler her kan være "Intern2021", "Tech-fulltid" eller "Mulig intervju?". Med andre ord, her kan man lage et system som passer inn med egen rekrutteringsprosess. 


5. Deretter kan du filtrere på så mange parametere du ønsker i fanen over kandidatlisten. 


6. Etter du har filtrert og ønsker å sortere etter f.eks. karaktersnitt, klikk på Snitt direkte over øverste viste kandidat. 

Markere og filtrere kandidater i screening

1. I Screening finner du filtreringsalternativene på venstre siden av skjermen din. Marker de parameterne (f.eks. uteksamineringsår) du ønsker at kandidatene skal vises på. 

2.  Dersom ønskelig kan du tildele kandidater til ansatte (f.eks. skal Alva Johansen ha ansvar for alle som uteksamineres i 2024). 

3. Alva Johansen vil da få en notifikasjon på at hun er blitt tildelt en kandidat. 


Fant du svaret?