Man kan få inn kandidater via Poption på flere måter. De aller flere får inn størsteparten av sine kandidater gjennom å delta på ulike typer karrierearrangement (som karrieredager, bedriftspresentasjoner, private arrangementer på kontoret eller andre steder). Uavhengig av hvordan de har kommet inn i deres kandidatliste, kan man følge opp kandidatene ved å enkelt filtrere hvem man ønsker å sende epost til.

1. Send en personlig bulk-epost i kandidatlisten

1. Klikk deg inn på Kandidater øverst til høyre i header-menyen. Du finner da oversikten over alle kandidater har delt profil med deres bedrift. 


2. Dersom man ønsker å kontakte alle kandidatene bedriften møtte på et arrangement, f.eks. KarriereDagene NTNU, filtrer man på Kilde og deretter klikker på den aktuelle karrieredagen som ligger under Arrangementer.
Samme prosess gjelder for alle valgene man kan velge under
Kilde, f.eks en spesifikk stilling noen har kommet inn fra, eller f.eks at de har Delt profil

3. De kandidatene som var på KarriereDagene NTNU vil dermed bli stående igjen i listen. Marker alle de aktuelle kandidatene du ønsker å sende epost til (her 7 av 49) ved å klikke på den lille boksen i fanen over kandidatene. 


4. Deretter klikk på Send epost.
NB! Du må markere minst én kandidat for at Send epost-knappen skal dukke opp. 


5. De valgte kandidatene vil da automatisk ligge i Til-feltet. Hver epost vil bli sendt individuelt til kandidatene, så de vil ikke se hverandre som mottakere. De legges heller ikke i blindkopi, så dette oppfattes som en personlig epost.

Skriv inn valgfritt emne og tekst. Vi anbefaler å bruke Placeholders (f.eks first name) for å gjøre eposten mer personlig. Om ønskelig kan man bruke epost-maler man har laget tidligere for å spare tid.

Les mer om Placeholders her og hvordan opprette en Epost-mal her. 

6. Klikk på Send epost nederst til høyre. Eventuelle svar vil dukke opp i din personlige innboks for mailen du har valgt. Du ser hvilken epost du får svar til ved å klikke på ditt profilbilde øverst til høyre.  

2. Send enkelt-epost til én enkelt kandidat i kandidatlisten

1. Dersom man ønsker å sende epost til èn enkelt kandidat, klikker man på først navnet til kandidaten og gå inn på kandidatprofilen.


2. Deretter klikk på Send epost direkte fra kandidatprofilen.


3. Fyll inn emne og tekst som samme måte forklart over og fullfør med Send epost nederst til høyre. 

Fant du svaret?