Som bruker i Poption kan man enkelt redigere og tilpasse ulike steg i screening til forskjellige utlysninger. Poption har laget fire ulike maler med navn som dekker de fleste behov; 

  • Fulltid-pipeline

  • Deltid-pipeline

  • Intership-pipeline

  • Trainee-pipeline

I samtlige fire maler kan man bruker tilpasse og legge til ulike steg man ønsker i en screening-prosess. Dersom du har et behov som ikke dekkes av de fire malene, ta kontakt på team@poption.com.

1. Klikk på profilbildet ditt øverst i høyre hjørne og gå inn på Bedriftsinnstillinger. 


2. Klikk videre inn på Screening-pipelines. Her vil du få en oversikt over de ulike utlysningstypene. 


3. Gå inn på en av piplinene (f.eks. Fulltid). Her kan du endre navn på ulike steg og velge i hvilke steg kandidaten skal vurderes. Du kan enkelt endre rekkefølgen på stegene ved å bruke de tre strekene på venstre side.

NB! Det ikke mulig å slette et steg etter du har lagt det til, så legg kun til akkurat så mange steg dere behøver i prosessen. 


4. Legg til nye steg dersom ønskelig og tilslutt lagre eventuelle endringer. 


5. Stegene vil da bli oppdatert under ScreeningFulltid-pipelinen

Fant du svaret?