Etter du har fått en egen bruker og logget inn, blir neste steg å invitere de kollegaene du ønsker inn i systemet. At alle aktuelle kollegaer får en egen bruker i systemet bidrar til kommunikasjonen rundt de ulike kandidatene blir enklere og mer effektiv. Vi anbefaler derfor at alle som skal ta del i rekrutteringsarbeidet (enten om det er å stå på stand på en karrieredag eller å holde intervju) har en egen bruker i Poption.

1. Gå inn på Bedriftsinnstillinger via bruker-knappen din øverst i høyre hjørne. Denne vil enten være ditt eget profilbilde eller dine initialer. 

2. Du vil da komme inn på Administrer ansatte-siden og kan deretter trykke på Inviter ansatt

3. Deretter fyller du inn informasjonen til din kollega i feltene vist under, og avslutter med å trykke Send invitasjon. 

Fant du svaret?